Uw debiteuren verdienen onze aandacht!
Home
| Organisatie
| Debiteurenbeheer
| Overige diensten
| EasyDirect
| Incasso
| Info
| Contact
| Tips
| Sponsoring


Welkom op de website van CollectEasy


Op deze website schetsen we een beeld van wie we zijn en wat we voor onze klanten willen betekenen. U vindt hier informatie over de oprichters en onze missie, visie en belofte.

Onze dienstverlening bestaat uit meer dan alleen maar debiteurenbeheer en incassodiensten: we willen onze opdrachtgevers structureel helpen door mogelijke verbeteringen aan te dragen in de interne processen, met onze dienstverlening als handvat.

Onze outsourcing diensten komen het best tot hun recht bij ondernemingen met een personeelsbestand van tussen 30 en 200 medewerkers.
Twijfelt u aan de haalbaarheid van outsourcing dan kunt u door ons een quickscan laten uitvoeren, waarmee u een extern en onpartijdig oordeel krijgt over uw debiteurenbeheer, aangevuld met aandachtsgebieden waar verbeteringen mogelijk zijn.

Voor de kleinere ondernemers hebben we EasyDirect in het leven geroepen, waarmee de opvolging van één of enkele facturen uit handen gegeven kan worden.

Indien u twijfelt aan de kredietwaardigheid van een nieuwe of bestaande afnemer, dan kunt u op deze website een kredietinformatie rapport opvragen, zodat u een beter beeld van de financiële positie van uw klant krijgt.

U kunt als bezoeker van onze website direct uw voordeel doen met onze tips voor een goed debiteurenbeheer.


De Langkamp 4, 3961 MS Wijk bij Duurstede
Postbus 159, 3960 BD Wijk bij Duurstede
Telefoon: 0343 - 594406
Fax: 0343 - 594833